Kanalisering. DU

Kanalisering. DU

""DU
Du er deg.
Bare du er deg.
Bare du kan være deg.
Det er bare du som kan være deg slik som du.
DU
Det er bare du som er den unike deg.
Det er bare er du som kan være den unike deg.
Det er bare er du som kan være den unike deg slik som du.
DU
Det er bare du som gjør det som du gjør.
Det er bare du som kan gjøre det du gjør.
Det er bare du som kan gjøre det du gjør slik som du.
DU
Det er bare du som tenker dine tanker.
Det er bare du som kan tenke dine tanker.
Det er bare du som kan tenke dine tanker slik som du.
DU
Det er bare du som har din oppgave.
Det er bare du som kan utføre din oppgave.
Det er bare du som kan utføre din oppgave slik som du.
DU
Du lille store deg.
Forstår du hvor spesiell og unik du er?
Forstår du hvor mektige dine tanker er?
Forstår du hvor viktig din oppgave er?
Forstår du hvor viktig hvert enkelt menneske er?
Alle mennesker er viktige på hver sin måte.
Alle mennesker er unike på hver sin måte.
Alle mennesker er sjeler som valgte
å komme til jorden for å lære på hver sin måte.
Alle disse sjeler valgte å eksistere sammen
for å hjelpe hverandre i å utvikles på hver sin måte.
Alle kom med oppgaver å utføre for at dette skulle kunne skje.
Alle med sin egen oppgave som bare de selv kunne utføre.
Men alle også med en bit av felles oppgaver.
Forstå at du er sendt hit for å utføre din oppgave
og din del av de felles oppgavene.
Ingen annens.
Bare din.
Og bare din del.
Hvorfor tviler du på at du er i stand til å klare din oppgave?
Du er sendt hit for å utføre den.
Du er skapt til å utføre den.
Det er bare du som kan utføre den.
Hvorfor tviler du da på deg selv og din oppgaves viktighet?
Alle oppgaver er viktige.
Din og din bit også.
Ikke døm andre for å utføre sine oppgaver.
Deres oppgaver kan være noe helt annet en det du tror
og det som er din.
Og ikke døm andre for at de utfører sine oppgaver slik de gjør.
Ikke anklag deres avgjørelser.
Og ikke anklag din egen.
Hvorfor er du så redd for å gjøre feil?
Alt skjer til rett tid og på riktig måte.
Riktig tid og måte for at du og alle andre
skal kunne utføre sine oppgaver.
Riktig tid og måte for at alle sjeler
skal kunne lære det de kom til jorden for å lære.
Stol på at alt er perfekt.
Det som ser ut som feil er også perfekt.
Det er nå en vanskelig tid
med mange vanskelige oppgaver.
Mange oppgaver som kan virke umulige å utføre.
Men stol på at alt er slik som det må være.
At alt blir slik det skal bli.
Og stol på at alt det du er,
og alt det du skal være,
og alt det du utfører
også er helt perfekt.
Det er ikke sikkert at du ser det nå,
men til slutt så vil du forstå""
Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar