Kanalisering. Sang over verden

Kanalisering. Sang over verden

""Det høres en sang over verden.
En sang om fred.
Det høres en tone over verden.
En tone om kjærlighet.
Det høres en symfoni over verden.
En symfoni om håp.
Det høres en melodi over verden.
En melodi som stilner gråt.
Hører du denne sangen som runger?
Hører du sangen om håp?
Forstår du at det er lyden av frihet
som nå gjør at mennesker går sammen i flokk?
Reiser seg mot tyranniet.
Står opp mot urettferdighet.
Stenger av for alt hatet,
og åpner for kjærlighet?
Så lytt til den tonen
som strømmer fra himmelen ned.
Den myke tonen av kjærlighet.
Lytt til de tonene som engler sang,
for lenge siden da alt ble satt i gang.
Forstå at disse toner mennesker hører nå.
De blir sendt til alles hjerter
for at de skal forstå,
at den nye tiden de venter på,
kommer i mot dem som en stille å.
At det er kjærlighetslyset som stråler inn,
og sprer håp og tro til alle sinn.
De vakre toner som strømmer ned,
velsigner alle hjerter og gir håp om fred.
Det er toner som styrker hver enkelt i den tro,
at Gud gir mennesker en fremtid som er god.
Så forstå du lille menneske sjel.
At du lever i en verden som
Gud vil gjøre ren og hel.
En verden der håpet gror,
og der kjærligheten bor i alle hjerter.
En verden der ikke hatet lenger styrer,
men der medmenneskelighet og kjærlighet regjerer.""
Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar