Kanalisering. Mening

Kanalisering. Mening

Du spør hva som er meningen med livet.
Du spør hvorfor du er her på jord.
Du spør hva som er vitsen
med alt som nå skjer i sør og nord.
Forstå at meningen med livet,
det er faktisk deg selv.
Hvorfor, er det du skal lære
og det du derfor har valgt på din vei.
Livet er som en dans på roser,
for det skjer at du tråkker på en torn.
Forstå at det er da du lærer
hvor du kan trå og hva du må gå utenom.
Hvorfor du kom til verden
er for din bevisthet som en ukjent sti.
Men din sjel staket ut denne ferden
så du en høyere sjel kunne bli.
Forstå at din sjel vil gå de veier
som på forhånd ble skrevet ned.
Og at på veien din finnes hull og humper
for at din lærdom skal kunne finne sted.
Men du kom også til jorden
for å delta i Guds store plan,
om å få hele menneskeheten
ut av ondskapens garn.
Så lille du, det er stort at du er her
nå i en tid der mye skjer.
Og i alt det som nå må oppbygges
av det som ble revet ned.
Lille du, vi vet at du lurer.
Vi vet at det er vanskelig å forstå
at du noe som helst kan gjøre
med det som du ser foregå.
Men lille du, du er faktisk viktig,
for du og din bit har også verdi.
For samlet har alle sjeler
det som gir verden kjærlighetens energi
Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar