Kanalisering. Din oppgave

Kanalisering. Din oppgave

Lille du...

En himmlens sjel på vandring.

Et lite menneske på jordeferd

En viktig og unik Guds skapning

som løser sine oppgaver på sin ferd.

Forstå at dine tanker og dine ideer

og din tro på hvem du er

Skaper de følelser og energier

som styrer det livet du lever her.

I dine trosystemer og dine følelser

ligger grunnlaget for hvordan du lever og er.

Sjelen valgte sine veier til erfaringer,

og i din jordelige kropp utfører du dem.

Ofte er sjelens veier vanskelige å gå.

Mye vanskeligere en det den jordelige kroppen forstår

eller ønsker å vandre.

Kanskje også mer utfordrende

en det en skulle tro var mulig.

Derfor kan veien og oppgaven føles som umulig.

Og at en ikke orker mer, kan mer, vil mer

eller at en gir opp i forsøket.

Men vit da at ingen utfordringer er større

eller vanskeligere en det du kan klare.

Din sjel vet akkurat hva du er istand til.

Din sjel vet akkurat hva som må til

for at din lærdom

og din oppgave skal bli utført.

Hvordan du lar deg påvirke,

og hvordan du selv som menneske undersøker,

er avgjørende for dine resultater.

Så forstå at din sjel valgte sine jorderlige veier.

Din oppgave er å gå dem.

Din sjel satte sine jorderlige mål.

Din oppgave er å nå dem.

Din sjel satte sine jordelige grenser.

Din oppgave er å forstå dem.

Din sjel valgte dette livets jordelige dager

Din oppgave er å leve dem...

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar