Kanalisering. En rød sol.

Kanalisering. En rød sol.

En rød sol.
En ny verden.
En åpenbaring av viktighet.
Lys og mørke vises sammen
og en balanse danner seg.
Avsløring av den onde agenda og
en kjærlighetens verden som åpner seg.
Livets under og livets gåter
vil formidles blandt fjærn og nær.
For vit at i lyset der finnes ikke mørke.
Mørket kan ikke eksistere der.
I lysets verden kjærligheten blomstrer.
Frykt og angst kan ikke eksistere der.
Så frykt du ikke for at frykten skal vinne,
for den kan ikke feste sine røtter der.
Den store forskrekkelse vil etter hvert forsvinne
når store løgner må gi slipp.
De gjemte onde og de skjulte vesen
vil bli synlige i hver krok og krik.
Mennesker vil forferdes og bli forskrekket
når de tydelig ser hva de har kjempet imot.
For i lyset glans og i lysets sannhet
vil mennesker forstå sin hjerterot.
Der kjærligheten blomster og aldri lyver
vil det vokse frem et samhold i jordens hær.
Sammen vil alle jobbe mot alle de onde
og sette kjælighet og godhet opp imot.
Så frykt du ikke, du lille skapning.
Vær ikke redd for at Gud har forlatt din sjel.
Men vit at i himmelen er du en av Guds vakre blomster
som pryder hans hage og gjør den hel.
Tilbake til bloggen