Kanalisering. Legg vekk hevnens tanker.

Kanalisering. Legg vekk hevnens tanker.

"""I en tid der allting buldrer
I en tid der frykten rår
Er det viktig at du løfter dine tanker.
At du ser deg om og at du forstår.
At når du dømmer og når du hater
skapes det bølger i ditt sinn.
Onde tanker og onde ønsker
som slår tilbake på livsveien din.
I en verden med så mye ondskap.
I en verden der ondskap skjer.
Er det lett å bli en som hater
og en som ønsker å rive andre ned.
Men vi sier, og vi ber deg
om å slippe kjærligheten i hjertet inn.
Sette kjærligheten øverst og på toppen
i den verden som nå er virkeligheten din.
Legg vekk sinnet og legg vekk hevnens tanker.
Det skader deg mer en de du fokuserer på.
For det du fokuserer på er det oppnår.
Det kommer tilbake til deg med eggens ljå.
River deg ned og skaper karma
i det livet som kommer etterpå.
Det du tror på er det du vil hente.
i den verden der livet skjer.
Det du tenker på et det du forventer,
og det du forventer er det du får og ser.
Så bygg din verden på gode tanker.
Bygg din verden på å la hevnen gå.
Søk til det gode og skap gode tanker.
La den gode vilje skje her og nå.
Fokuser på kjærlighet og livets goder.
Åpne opp hjertet og forstå
at du er en medskaper av selve livet
Og at det du tror på er det du vil få."""
Tilbake til bloggen