Kanalisering. Lyset

Kanalisering. Lyset

Ser du lyset som det skinner?
Ser du kraften som strømmer ut?
Ser du kjærlighetens stråler?
Ser du himmlens sendebud?
De vakre varme stråler og
den sterke lysende kraft,
nå ned fra himmlen strømmer
og gir alle hjerter en kjælighetsskatt.
I mennesker tennes håpet om lyset og gleden
på den veien som nå er riktig å gå.
Alle mennesker kan bruke den kraften som himmelen nå lar dem få.
Mennesker henter styrke i dette håpet
der de nå kjemper for liv og fred.
Aldri har kjæligheten vært større
enn fra det lyset som nå skinner ned.
Ingenting i mørket lenger kan skjules
Alt det gjemte nå lyses opp.
I de mørkeste netter nå lyset gløder
Lyser opp og setter frykten på stopp
Intet mørke lenger regjerer
for der lyset finnes er håpet stort.
Men denne tidens kamp på jorden
om menneskers liv og livsenergi.
Er kun et lite glimt i tiden
som evig ruller forbi.
Et menneskeliv er som en liten dråpe
i evighetens store hav.
Og i evighetens tider
er jordeåret bare som en liten øyeblink.
Men denne tiden er likevel så viktig
i menneskers jordelink.
Det livet som nå leves på jord
er en kamp i de godes regi
Det lyset som nå stråles
vil drukne ondskapen i lysets energi.
Forstå at denne tiden er du en utvalgt
og en styrke i himmlens hær og kjærlighetsflor
Likevel om du ikke ser det,
men fordi Gud vet hva som i deg bor.
Tilbake til bloggen