Kanalisering. Lysets mester.

Kanalisering. Lysets mester.

""Lysets mester.
Lysets herre.
Strekker ned til deg sin hånd.
Kjærlighetens glede.
Kjærlighetens visdom.
Sendes ned i lysets form.
Stjernelyset.
Himmlens stråler.
En kjærlighetens lykkestorm.
Stå i den kraften.
Stå i lyset.
Ta i mot den gode flom.
Forstå at den kraft som med deg deles
den kommer fra livets støpeform.
Hold hjertet åpent.
La kjærligheten lyse.
Gi av din godhet der du kan.
Steng for mørket.
Lås for frykten.
Himmelen har for deg en plan.
Sendt ned fra lysets høye riker
din egen engel og Guds englehær.
Lyser opp i denne tidens verden
og viser hvem de gode er.
Velsignelse via de sterke stråler
fordeles over land og folkehav.
Så alle de som nå kjemper
ser at de himmlens støtte har.
Men som en bærer av det gode lyset,
er du også en utvalgt til denne hær.
For nå i disse dunkle tider
er du en bærer av kjærlighetens lys.
Strålt ned fra lysets høye riker
fylte lyset hjertet ditt.
Nå kjærlighet fra ditt hjerte stråler
og tenner i andre hjerter håpets lys."""
Tilbake til bloggen