Kanalisering. Turmultens tid

Kanalisering. Turmultens tid

""Jorden er inne i en turmultens tid.
En tid med vekkelse og forandring.
Mye uro og vanskelige utfordringer skjer
samtidig som lyset blir sterkere.
I den tiden som er nå
med store omveltninger
og kamper som stadig holder på.
Så er det viktig at du ser deg om
og at du forstår at mange enda ikke ser løgnen.
De ser ikke hva de onde har skapt.
Og da kan de heller ikke oppfatte sannheten.
De onde har styrt og regjert i uendelige tider
og slipper ikke makten uten kamp.
De sender stadig ut nye løgner for å holde stand.
Og de som ikke ser sannhet,
men lytter og tror på løgnen,
de vil enda være i uvitenhet.
Så vær forberedt på at mye vil forandres
når sannheten banker på deres dører.
Noen vil åpne, andre vil holde døren låst
og nekte å høre på dem som banker på og brøler.
Deres engel kan holde dem i hånden der de går,
men det er de selv som velger sine veier.
Lyset kan lyse opp stien for dem,
men de må selv gå den.
Så mye vil bråke og skramle nå frem mot vår.
Noe vil forsvinne,
annet vil bli lagt til,
og noe vil lage vonde sår.
Det er en tid for utvikling og forandring.
Der sjeler også kvitter seg med gammel karma
og legger til ny kunnskap og erfaring.
Mennesker reiser seg for å kjempe mot overmakten.
Så for mange er dette er hard tid,
men for andre er dette en tid
deres sjel har sett frem til med lengsel.
Ikke alt er så lett å forstå når
dere er i den menneskelige kroppen,
men for sjelen er dette en planlagt og godt tilrettelagt erfaring.
Så lev i håpet og i troen på at jorden går inn i
en ny tidsalder der kjærligheten har fokus.
Det kan være en tøff overgang,
men vit at din engel er med deg
og beskytter deg i det du gjør.
Forstå at det er du selv som må ta dine valg.
Det er du selv som må velge dine veier.
Så vær kritisk til det du hører.
Vær varsom når du tar dine steg
på din vei og i din søken etter sannhet.
Ikke alt er det som det ser ut som,
og mye kan lede mennesker i feil retning.
Det gode har lenge kjempet mot det onde.
Det har vært mange og harde kamper
og mange vanskelige tider.
Dette er ikke noe nytt i evigheten.
Men den kampen som er nå
er spesiell og vanskelig for jorden.
Nye åpninger vil komme
der de mørke vil stenges.
Så dette vil være en vanskelig tid,
men også en tid der håpet tennes
og mennesker ser sannheter og løsninger.
Så om du må gå i mørke skygger
der lyset ikke kommer ned,
så vit at i ditt hjerte har du din egen kjælighetdlampe
som du kan lyse med.
For den kjærligheten Gud har lagt i hjertet ditt
kan lyse opp selv det tetteste mørket.""
Tilbake til bloggen