Hopp til produktinformasjon
1 av 3

krystalldragen

Angels cards

Angels cards

Vanlig pris 298,00 kr
Vanlig pris Salgspris 298,00 kr
Salg Utsolgt
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.

Angels cards av Diana Cooper

52 små kort med størrelse: 88 x 62 mm 

På baksiden av esken

Engler er høye åndelige vesener. De kommer fra Guds hjerte som veiledere, beskyttere, hjelpere og helbredere. Engler er villige og i stand til å hjelpe oss på mange måter gjennom livet, alt vi trenger å gjøre er å ringe dem og de vil svare.

La disse kortene hjelpe deg å bringe dem inn i livet ditt. Inne i boksen: Inne i esken er det 52 kort og ett ekstra kort som har instruksjoner på.

Instruksjonskort 1: Tilnær deg bruken av Angels of Light-kortene med ærbødighet. Selv om englene har sans for humor og tar lett på seg selv, er de rene åndelige vesener og det er passende for deg å holde kortene stille og velsigne dem før du stiller et spørsmål. En bønn eller påkallelse om hjelp før du gjør forespørselen din vil øke vibrasjonen av kortene og gjøre det lettere for englene dine å få kontakt med deg.

Forstå din veiledning

Din veiledning ligger i kortene. Husk at englene har bedt deg om å velge kortene du har valgt. Hvis du først ikke forstår svaret, sitt stille og mediter. Se dypere. Da vil du finne meningen ment for deg alene.

Takk englene

Når du er ferdig, bruk alltid noen få øyeblikk til å takke englene. Husk at takknemlighet er nøkkelen til universell overflod. (Og at alle liker å bli takket – også englene).

Instruksjonskort 2 inneholder også en veldig kort beskrivelse av fordelene ved å meditere med lommeenglekortene før og etter lesing.

Vi sier: Angel of Light Pocket Edition-kortene er lommeutgaven av Angel of Light Cards. Designet er litt annerledes enn de større kortene, men all tekst er den samme. Så egentlig er det et valg av hvilken størrelse du foretrekker i stedet for et valg av innhold.

Om Diana Cooper

Diana Cooper hadde engelbesøk for mange år siden, og dette forandret livet hennes. Senere dukket englene opp igjen og ba henne fortelle verden om dem. Siden den gang har hun reist over hele verden og spredt deres lys og visdom. Hun er nå en internasjonal forfatter av mange bestselgende bøker, spådoms- og englekort og meditasjons-CDer. Hun er rektor ved Diana Cooper School of Angels and Ascension som arrangerer Angel Awareness Day og tilbyr sertifiserte undervisningskurs. Hun reiser over hele verden og sprer belysning og høyere visdom.

Engelsk tekst

(ENG)

On the Back of the Box
Angels are high spiritual beings. They come from the heart of God as guides, protectors, helps and healers. Angels are willing and able to help us in many ways throughout our lives, all we need to do is call on them and they will respond. Allow these cards to help you bring them into your life.

Inside the Box:
Inside the box there are 52 cards and one extra card that has instuctions on it.

Instruction card 1:
Approach the use of the Angels of Light Cards with reverence. Although the angels have a sense of humour and take themselves lightly, they are pure spiritual beings and it is appropriate for you to hold the cards quietly and bless them before you ask a question.

A prayer or invocation for help before you make your request will raise the vibration of the cards and enable your angels to connect more easily with you.

Understanding your Guidance
Your guidance lies in the cards. Remember that the angels have prompted you to pick the cards you have chosen. If you do not at first understand the answer, sit quietly and meditate. Look deeper. Then you will find the meaning meant for you alone. 

Thanking the Angels
When you have finished always take a few moments to thank the angels. Remember that gratitude is the key to universal abundance. (And that everyone likes to be thanked - even the angels).

Instruction card 2 also carries a very brief description of the benefits of meditating with the pocket angel cards before and after reading.

Pack Information: 52 cards
Size of Cards: 88 x 62mm

We say: The Angel of Light Pocket Edition cards are the pocket edition of the Angel of Light Cards. The design is slightly different to the larger cards, but all the text is the same. So really it is a choice of which size you prefer rather than a choice of content.

About Diana Cooper 

Diana Cooper had an angel visitation many years ago and this changed her life. Later the angels reappeared and asked her to tell the world about them. Since then she has travelled world wide, spreading their light and wisdom. She is now an international author of many best-selling books, divination and angel cards and meditation CDs. She is principal of the Diana Cooper School of Angels and Ascension which organzies Angel Awareness Day and offers certified teaching courses. She travels worldwide spreading illumination and higher wisdom.

Vis alle detaljer