Hopp til produktinformasjon
1 av 6

krystalldragen

Gaia oracle cards

Gaia oracle cards

Vanlig pris 449,00 kr
Vanlig pris Salgspris 449,00 kr
Salg Utsolgt
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.

Gaia oracle cards av Toni Carmine Salerno

Veiledning, bekreftelser, transformasjon av Toni Carmine Salerno

Pakken inkluderer: 45 kort og 88 siders guidebok

Kortstørrelse: Omtrent 9,5 x 14 cm (3,8 x 5,5").

(NOR)

Om dekket

Langt tilbake i tid brøt lyset fra det underliggende skaperverket frem og skapte den superlysende begivenheten som vårt univers ble født gjennom. Tiden begynte sin endeløse reise gjennom stadig ekspanderende rom. Det tidlige universet var rett og slett et hav av partikler som fløt gjennom rom og tid. Men livets usynlige hjul var allerede i bevegelse og over tid ble havet av partikler til et hav av stjerner som Gaia, vår jord, ble født av; en levende, pustende enhet; vår gudinne, vår mor og vår refleksjon.

Gaia Oracle vil peke deg i kjærlighetens retning og hjelpe deg med å finne svarene du søker. 45 Gaia-inspirerte bilder designet for å bringe fred og helbredelse 45 kraftige inderlige meldinger som gir veiledning og klarhet 45 selvbekreftende bekreftelser for å hjelpe deg med å oppfylle drømmene dine

Mer om Toni Carmine Salerno

Toni Carmine Salerno er en internasjonalt anerkjent kunstner og bestselgerforfatter. Han er også en kunstner som maler intuitivt; skildrer temaer knyttet til sinn, kropp og ånd. Født i Melbourne, Australia av italienske foreldre, har arbeidet til denne internasjonalt anerkjente selvlærte kunstneren og forfatteren og hans forlag Blue Angel Publishing en betydelig og positiv effekt på menneskers liv rundt om i verden, og forbinder mennesker og kulturer gjennom den samlende kraften av kjærlighet og bidra til å bryte ned barrieren for utdaterte måter å tenke på. Gjennom sitt arbeid, som ser ut til å transcendere gjennom kulturer og grenser, utforsker han universelle og tidløse temaer som spiritualitet, healing, filosofi og kjærlighet.

Mer om Blue Angel Publishing

Blue Angel Publishing er et australsk-basert globalt publiserings- og plateselskap som produserer vakre publikasjoner, som orakel- og tarotkort, musikk- og meditasjons-CDer, kunsttrykk og andre produkter innenfor Mind-Body-Spirit-feltet. Startet som en spesialistbokhandel og kunstgalleri i 1997, var deres første publikasjon Toni Carmine Salernos Universal Love Oracle. Siden da, i 2001, utviklet de seg raskt til et globalt forlag; i tillegg til å eie en liten butikk, er de nå et uavhengig forlag og mange av deres publikasjoner er oversatt til over 15 språk. Med en samling av talentfulle og kreative kunstnere om bord, er målet å inspirere folk med gavene sine. 'Vårt hjertes ønske er å tilby mennesker håp, å tilby både verdslig og åndelig veiledning for deres liv'.

Engelsk tekst

(ENG)

Guidance, Affirmations, Transformation by Toni Carmine Salerno

About the Deck
Far back in time, light from the underlying fabric of creation burst forth creating the super-luminous event through which our Universe was born. Time began its endless journey through ever-expanding space. The early universe was simply a sea of particles floating through space and time. But life's invisible wheels were already in motion and over time the sea of particles became a sea of stars from which Gaia, our Earth, was born; a living, breathing entity; our Goddess, our Mother and our reflection. Gaia Oraclewill point you in love's direction and help you find the answers you seek.

  • 45 Gaia-inspired images designed to bring peace and healing
  • 45 powerful heartfelt messages that offer guidance and clarity
  • 45 self-empowering affirmations to help you fulfil your dreams 

Pack Includes: 45-Card Deck and 88 Page Guidebook

Card Size: Approximately 9.5 x 14 cm (3.8 x 5.5").

More About Toni Carmine Salerno
Toni Carmine Salerno is an internationally recognized artist and bestselling author. He is also an artist who paints intuitively; depicting themes associated with mind, body and spirit. Born in Melbourne, Australia to Italian parents, the work of this internationally acclaimed self-taught artist and author and his publishing house Blue Angel Publishing is having a significant and positive effect on people's lives around the globe, connecting people and cultures through the unifying force of love and helping to break down the barrier of out-moded ways of thinking. Through his work, which seems to transcend through cultures and borders, he explores universal and timeless themes such as spirituality, healing, philosophy and love.

More About Blue Angel Publishing
Blue Angel Publishing is an Australian-based global publishing and recording company that produces beautiful publications, such as oracle & tarot cards, music and meditations CD's, art prints and other products within the Mind-Body-Spirit Field. Starting as a specialist bookstore and art gallery in 1997, their first publication was Toni Carmine Salerno's Universal Love Oracle. Since then, in 2001 they quickly evolved into a global publishing company; as well as owning a small boutique, they are now an independent publishing house and many of their publications have been translated into over 15 languages. With a collection of talented and creative artists on board, their aim is to inspire people with their gifts. 'Our heart's desire is to offer people hope, to offer both worldly and spiritual guidance for their lives'.

Vis alle detaljer