Hopp til produktinformasjon
1 av 6

krystalldragen

Oracle of the hidden worlds

Oracle of the hidden worlds

Vanlig pris 398,00 kr
Vanlig pris 449,00 kr Salgspris 398,00 kr
Salg Utsolgt
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.

Oracle of the hidden worlds av Lucy Cavendish

Med kunstverk av Gilbert Williams

Fortryllelse og undring venter

Pakken inkluderer: 44-kort og 132 siders guidebok

Kortstørrelse: Omtrent 9,5 x 14 cm (3,8 x 5,5").

Om dekket

Få kontakt med visdommen og helbredelsen til himmelens og jordens guddommelige rike Utenfor denne verden, rett utenfor syne, ligger vidunderlige riker du kanskje har sett, forestilt deg, husket eller besøkt i drømmer. Disse andre verdenene eksisterer bak slørene, for å beskytte og bevare deres kunnskap og energier. De åpenbarer seg sakte, lar seg oppleve og oppdage, huske og gjenopprette.

Gå inn i det visjonære kunstverket til Gilbert Williams og begi deg ut på en fantastisk reise inn i hemmelige rom og magiske steder med bestselgerforfatteren Lucy Cavendish som din personlige guide. Oppdag lette templer, liminale stier, lemuriske relikvier, Camelots mysterier og mer! Disse verdenene kan være skjult, men deres magi, herlighet og visdom er innen rekkevidde. 

Mer om Lucy Cavendish

Lucy Cavendish er en naturlig født heks som jobber med de elementære og himmelske rikene. Hun driver magi hver dag i livet, og omfavner det som en trosbekjennelse for personlig oppfyllelse og lykke, og som et trossystem som ser oss som en del av naturen, og dermed gir oss alle motivasjonen til å respektere og ære og glede over vår unike opplevelse her på planeten jorden.

Hun opprettet Witchcraft magazine i 1992, det første magasinet i sitt slag i verden. Hun er kronikkforfatter for Spellcraft Magazine, Spheres, og har dukket opp i antologier som Disinformations Pop Goes The Witch! Hun dukker opp regelmessig på mainstream og alternativ TV og radio, og forklarer Craft og demonstrerer magi og intuisjonens kraft. Hun er et grunnleggende medlem av Goddess Association i Australia. Lucy bor for tiden i Sydney, Australia, sammen med datteren sin, og deres menasjeri av planter, dyrevenner, åndevesener og elskede elementærer.

Mer om Blue Angel

Publishing Blue Angel Publishing er et australsk-basert globalt publiserings- og plateselskap som produserer vakre publikasjoner, som orakel- og tarotkort, musikk- og meditasjons-CDer, kunsttrykk og andre produkter innenfor Mind-Body-Spirit-feltet. Startet som en spesialistbokhandel og kunstgalleri i 1997, var deres første publikasjon Toni Carmine Salernos Universal Love Oracle.

Siden da, i 2001, utviklet de seg raskt til et globalt forlag; i tillegg til å eie en liten butikk, er de nå et uavhengig forlag og mange av deres publikasjoner er oversatt til over 15 språk. Med en samling av talentfulle og kreative kunstnere om bord, er målet å inspirere folk med gavene sine. 'Vårt hjertes ønske er å tilby mennesker håp, å tilby både verdslig og åndelig veiledning for deres liv'.

Engelsk tekst

(ENG)

Enchantment and Wonder Await

About the Deck

Connect with the Wisdom and Healing of the Divine Realms of Heaven and Earth

Beyond this world, just out of sight, lie wondrous realms you may have glimpsed, imagined, remembered or visited in dreams. These other worlds exist behind the veils, to protect and preserve their knowledge and energies. They are slowly revealing themselves, allowing themselves to be experienced and discovered, remembered and restored. Enter the visionary artwork of Gilbert Williams and embark on a marvellous journey into secret spaces and magickal places with bestselling author Lucy Cavendish as your personal guide.
 
Discover light temples, liminal pathways, Lemurian relics, Camelot’s mysteries and more! These worlds may be hidden, but their magick, glory and wisdom are within your reach.

With Artwork by Gilbert Williams

Pack Includes: 44-Card Deck and 132 Page Guidebook

Card Size: Approximately 9.5 x 14 cm (3.8 x 5.5").

More About Lucy Cavendish
Lucy Cavendish is a natural born witch who works with the elemental and celestial realms. She works magic every day of her life, embracing it as a creed for personal fulfilment and happiness, and as a belief system that sees us as part of nature, and thus gives us all the motivation to respect and revere and delight in our unique experience here on Planet Earth. She created Witchcraft magazine in 1992, the first magazine of its kind in the world. She is a feature writer for Spellcraft Magazine, Spheres, and has appeared in anthologies like Disinformation's Pop Goes The Witch! She appears regularly on mainstream and alternative television and radio, explaining the Craft and demonstrating magicks and the power of intuition. She is a founding member of the Goddess Association in Australia. Lucy currently lives in Sydney, Australia, with her daughter, and their menagerie of plants, animal companions, spirit beings and beloved elementals.

More About Blue Angel Publishing
Blue Angel Publishing is an Australian-based global publishing and recording company that produces beautiful publications, such as oracle & tarot cards, music and meditations CD's, art prints and other products within the Mind-Body-Spirit Field. Starting as a specialist bookstore and art gallery in 1997, their first publication was Toni Carmine Salerno's Universal Love Oracle. Since then, in 2001 they quickly evolved into a global publishing company; as well as owning a small boutique, they are now an independent publishing house and many of their publications have been translated into over 15 languages. With a collection of talented and creative artists on board, their aim is to inspire people with their gifts. 'Our heart's desire is to offer people hope, to offer both worldly and spiritual guidance for their lives'.
Vis alle detaljer