Hopp til produktinformasjon
1 av 6

krystalldragen

Keepers of the Light Oracle Cards

Keepers of the Light Oracle Cards

Vanlig pris 398,00 kr
Vanlig pris Salgspris 398,00 kr
Salg Utsolgt
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.

Keepers of the Light Oracle Cards av Kyle Gray

Illustrasjoner av Lily Moses

45 kort og 119 siders veiledningsbok

Engelsk tekst

(NOR)

En vakker håndtegnet kortstokk med meldinger fra Oppstegne Mestere og guddommelige vesener, som tilbyr veiledning og støtte for å utvikle dine åndelige gaver. På baksiden av dekket The Keepers of the Light er en mektig forsamling av opplyste sjeler som er dedikert til fred, helbredelse og pleie av verden.

Denne fantastiske kortstokken er en bro mellom himmel og jord, og trekker sammen 45 Oppstegne Mestere, åndelige guddommer og høyere vesener fra mange verdenstradisjoner, som er her for å hjelpe alle de som kaller på dem og omfavner åndelig lære fra gammel til moderne tid.

Denne kortstokken er designet for åndelige søkere som ønsker å utvikle sin intuisjon, omfavne sine åndelige gaver og stole på meldingene de mottar. Er du klar til å koble til? La lysets voktere lede deg!

Kortstokken balanserer mannlige og kvinnelige energier, og inkluderer tradisjonelle mestere som Lord Buddha og Mother Mary, jordbaserte guder som Gaia og Cernunnos, og moderne favoritter som Sanat Kumara, Lady Venus og Saint Germain.

Hvert kort er vakkert håndtegnet av den visjonære kunstneren Lily Moses, som maler det hun ser fra en dyp meditativ tilstand. Dekkens mål er å hjelpe spirituelle søkere til å utvikle sin intuisjon og virkelig begynne å stole på budskapene som spirit deler.

Pakken inkluderer: En 119 siders guidebok og 45 kortstokk.

Kortstørrelse: Omtrent 9 x 12,5 cm (3,5 x 5"). 

Om Kyle Gray

Kyle Gray er en engelformidler, medium og motiverende foredragsholder basert i Vest-Skottland hvor han ble født og oppvokst. Ansett for å være en engleekspert med en bemerkelsesverdig åndelig tilknytning, som han har pleiet gjennom langsiktig praksis og studier. Tidligere har han også hatt en ukentlig spalte i avisen Scottish Sun og en månedlig spalte i magasinet Spirit and Destiny hvor han delte sine erfaringer og veiledning fra englene. Med en kombinasjon av intuisjon, sunn fornuft og gatemessig vidd, lærer Kyle oss om disse fantastiske usynlige vesenene på en måte som er moderne og tilgjengelig. Han snakker jevnlig til store publikum over hele verden.

Keepers of the light er en mektig forsamling av opplyste sjeler som er dedikert til fred, helbredelse og omsorg for verden. Denne fantastiske kortstokken er en bro mellom himmel og jord, og samler 45 oppstegne mestere, åndelige guddommer og høyere vesener fra mange verdenstradisjoner som er her for å hjelpe alle som påkaller dem.
Denne kortstokken er utviklet for åndelige søkere som ønsker å utvikle intuisjonen sin, omfavne sine åndelige gaver og stole på budskapene de mottar. Er du klar til å ta kontakt?

(ENG)

A beautiful hand-drawn card deck featuring messages from Ascended Masters and divine beings, offering guidance and support for developing your spiritual gifts.

On the Back of the Deck
The Keepers of the Light are a powerful congregation of enlightened souls who are dedicated to the peace, healing and nurturing of the world. This stunning card deck is a bridge between heaven and Earth, drawing together 45 Ascended Masters, spiritual deities and higher beings from many world traditions, who are here to help all of those who call on them and embraces spiritual teachings from ancient to modern times.

This deck has been designed for spiritual seekers looking to develop their intuition, embrace their spiritual gifts and trust the messages they are receiving. Are you ready to connect? Let the Keepers of the Light guide you!

The deck balances male and female energies, and includes traditional masters like Lord Buddha and Mother Mary, Earth based deities like Gaia and Cernunnos, and modern favorites like Sanat Kumara, Lady Venus and Saint Germain. 

Each card is beautifully hand drawn by visionary artist Lily Moses, who paints what she sees from a deep meditative state. The deck's aim is to help spiritual seekers to develop their intuition and to really start trusting the messages that spirit shares. 

Pack Includes: A 119 page guidebook and 45 card deck.

Card Size: Approximately 9 x 12.5 cm (3.5 x 5").

Author: Kyle Gray

About Kyle Gray

Kyle Gray is an Angel communicator, medium and motivational speaker based in the West of Scotland where he was born and raised. Considered to be an angel expert with a remarkable spiritual connection, that he has nurtured through long-term practice and study.

In the past he has also had a weekly column in the Scottish Sun newspaper and a monthly column in Spirit and Destiny magazine where he shared his experiences and guidance from the Angels.

With a combination of intuition, common sense and street-wise wit, Kyle teaches us about these amazing unseen beings in a way that is modern and approachable. He regularly speaks to large audiences around the world.

The Keepers of the light are a powerful congregation of enlightened souls who are dedicated to the peace, healing and nurturing of the world. This stunning card deck is a bridge between heaven and Earth, drawing together 45 Ascended Masters, spiritual deities and higher beings from many world traditions who are here to help all of those who call on them.
This deck has been designed for spiritual seekers looking to develop their intuition, embrace their spiritual gifts and trust the messages they are receiving. Are you ready to connect? Let the Keepers of the Light guide you!

Vis alle detaljer