Hopp til produktinformasjon
1 av 7

krystalldragen

Guardian angel from Angelstar. Beskyttelsesengel Lommeengel AngelStar

Guardian angel from Angelstar. Beskyttelsesengel Lommeengel AngelStar

Vanlig pris 198,00 kr
Vanlig pris 249,00 kr Salgspris 198,00 kr
Salg Utsolgt
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.
Stil

Lommeengel AngelStar 2001

Engelen er ca 8 cm og har et ord på baksiden:

Believe, Faith, Hope, Gratitude (Tro, tro, håp, takknemlighet)

Vakker engel laget i en type hardplast

God å holde i

Skytsengler.

Skytsengler er også kjent som beskyttelses engler.

I tillegg til den fysiske verden finnes det en åndelig dimensjon og en engelverden. Englene har ansvaret for å ta vare på oss og beskytte oss og de hjelper oss med å nå våre mål og ved å bistå ved de oppdrag og utfordringer som vi har i livet som kan oppfattes som utfordringer eller kriser.

Vår skytsengel slutter aldri å følge oss på denne lange reisen som kalles det jordelige liv.

Den er alltid med deg selv om du hverken kan se eller føle den.

Beskyttelses engelens oppgave er å ta vare på og å våke over hvert enkelt menneske.

Engelen prøver å veilede deg, ta vare på deg og beskytte deg mot farer og skader, og å hjelpe deg i de vanskeligste øyeblikkene i livet ditt.

Den verner mot ondskap, farer og trusler og den hjelper deg til å oppfyller dine ønsker.

Disse guddommelige vesenene kan påberopes når som helst og hvor som helst.

Engelen fungerer også som stemmen til din samvittighet da den veileder deg til å gjøre det riktige.

Hver verneengel bærer et navn, akkurat som vi mennesker, ofte blir de til og med gitt mer enn ett navn. De har ansvaret for å fortelle oss hvilke handlinger vi bør eller ikke bør utføre for å følge riktig vei, det vil si at de er en del av underbevisstheten vår eller den intuisjonen som hver av oss har. Engelen er den myke og ømme stemmen som hvisker i øret vårt. Den gir meldinger om kjærlighet, glede, fred, håp og ofte gis disse beskjedene med en god humor.

(ENG)

Pocket angel AngelStar 2001

The angel is about 8 cm and has a word on the back

Believe, Faith, Hope, Gratitude

Beautiful angel made in a type of hard plastic 

ENG

Guardian angels.

Guardian angels are also known as angels of protection.

In addition to the physical world, there is a spiritual dimension and an angelic world. The angels are responsible for looking after us and protecting us and they help us to achieve our goals and by assisting with the missions and challenges that we have in life that can be perceived as challenges or crises.

Our guardian angel never stops accompanying us on this long journey called earthly life. It is always with you, even if you can neither see nor feel it. The guardian angel's task is to look after and watch over every single person. The angel tries to guide you, take care of you and protect you from danger and harm, and to help you in the most difficult moments of your life.

It protects against evil, dangers and threats and it helps you to fulfill your wishes. These divine beings can be invoked anytime and anywhere. The angel also acts as the voice of your conscience as it guides you to do the right thing. Every guardian angel carries a name, just like us humans, often they are even given more than one name. They are responsible for telling us what actions we should or shouldn't take in order to follow the right path, that is, they are part of our subconscious or the intuition that each of us has. The angel is the soft and tender voice that whispers in our ear. It gives messages of love, joy, peace, hope and often these messages are given with good humour.

Vis alle detaljer