Hopp til produktinformasjon
1 av 7

krystalldragen

Rider Waite Tarot Deck

Rider Waite Tarot Deck

Vanlig pris 398,00 kr
Vanlig pris 449,00 kr Salgspris 398,00 kr
Salg Utsolgt
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.

Rider Waite Tarot Deck

(NOR)

The Original Rider Waite Tarot er den mest populære og mest brukte tarotkortstokken i verden. Kortene ble først utgitt i 1910, og hvert kort er rikt på symbolikk og slående i sin utforming.

Inndelt i Major og Minor Arcanas, ble kortene designet av Pamela Colman Smith i samsvar med A. E. Waites instruksjoner. Et instruksjonshefte er inkludert, som forklarer betydningen av tarotkortet og hvordan du bruker kortene for spådom, med en introduksjon av Stuart R. Kaplan.

Høyde: 123 mm

Bredde: 76 mm 

Forfattere: A. E. Waite & Pamela Colman Smith

Tarotkort

Tarot er et spesifikt system som har 78 kort totalt. Det er 4 farger (referert til som minor arcana) og 22 andre kort (referert til som major arcana). Hvert kort representerer en bestemt energi. Og hvert kort, gjennom bildet på kortet, prøver å hjelpe deg å føle den spesifikke energien til det kortet. Grunnen til at det er så mange forskjellige typer Tarot-kortstokker er at forskjellige Tarot-kortstokker kan presentere denne energien i forskjellig billedform.

Arthur Edward Waite (1857-1942) var en ledende forsker innen det okkulte som produserte Rider Waite-dekket i 1910 i samarbeid med kunstneren Pamela Colman Smith. Det har vært den bestselgende tarotstokken i det tjuende århundre.

Hvert kort er rikt på symbolikk og tydelig i utformingen. Det har ikke den mer moderne appellen til noen nylig publiserte kortstokker, men det er mange finesser i disse maleriene, noe som betyr at mange år etter at du har begynt å bruke denne kortstokken, vil du legge merke til nye detaljer. Mange Tarot-bøker bruker Rider Waite-dekket for illustrasjonene sine. Et flott tarotkort for nybegynnere og for viderekomne.

A E Waite – også kjent som Arthur Edward Waite – var designeren og medskaperen av det nå berømte Rider Waite Tarot-dekket. Den klassiske Rider Waite Tarot var den første tarotstokken som fullt ut illustrerte alle de 78 kortene, med detaljerte bilder på de mindre arcana-kortene. Kortene ble bestilt av Waite og tegnet av Pamela Colman-Smith, en av hans samtidige.

Waite ble født i 1857 i USA, men ble oppvokst fra en ung alder i Storbritannia, etter at faren døde. Waite sluttet seg til Hemetic Order of the Golden Dawn, ble frimurer i 1901 og gikk inn i Societas Rosicruciana i 1902.

Hans sterke interesse for alle esoteriske saker, som spådom, magi, kabbalisme, alkymi og frimureri, førte til at han skrev en rekke bøker. Disse inkluderer nøkkelen til tarot, The Book of Ceremonial Magic og A New Encyclopedia of Freemasony.

(ENG)

The Original Rider Waite Tarot is the most popular and widely used tarot deck in the world. First published in 1910, each card is rich in symbolism and striking in its design.

Divided into Major and Minor Arcana, the cards were designed by Pamela Colman Smith in accordance with A. E. Waite's instructions. An instruction booklet is included, explaining the meaning of the tarot card and how to use the cards for divination, with an introduction by Stuart R. Kaplan.

The original and only authorised edition of the famous 78-card Tarot deck designed by Pamela Colman Smith under the direction of Arthur Edward Waite.

Pack information:
 78 cards with a very tiny booklet with very little information in.

Card dimensions: Original Rider Waite tarot cards are 70 x 120 mm

Authors: A. E. Waite & Pamela Colman Smith Arthur Edward Waite (1857-1942) was a leading scholar of the occult who produced the Rider Waite deck in 1910 in collaboration with artist Pamela Colman Smith. It has been the best selling Tarot deck of the twentieth century. Each card is rich in symbolism and clear in its design. It doesn't have the more modern appeal of some recently published decks, but there are many subtleties in these paintings, which means that years after starting to use this deck you will be noticing new details. Many Tarot books use the Rider Waite deck for their illustrations.

A great tarot deck for beginners and for advanced.

A. E. Waite - Designer of the Rider Waite Tarot 

ae-waite-m1.jpg

A E Waite – also known as Arthur Edward Waite – was the designer and co-creator of the now famous Rider Waite Tarot deck. The classic Rider Waite Tarot was the first tarot deck to fully illustrate all 78 cards, with detailed pictures on the minor arcana cards. The cards were commissioned by Waite and drawn by Pamela Colman-Smith, one of his contemporaries. 

Waite was born in 1857 in the US, but was brought up from a young age in Britain, after his father died. Waite joined the Hemetic Order of the Golden Dawn, became a Freemason in 1901 and entered the Societas Rosicruciana in 1902.

His strong interest in all esoteric matters, such as divination, magic, Kabbalism, alchemy and Freemasony, led to him penning a number of books. These include the Key to the Tarot, The Book of Ceremonial Magic and A New Encyclopedia of Freemasony.

Tarot Cards

The Tarot is a specific system that has 78 cards in total. There are 4 suits (referred to as the minor arcana) and 22 other cards (referred to as the major arcana). Each card represents a specific energy. And each card, through the picture on the card, is trying to help you to feel the specific energy of that card. The reason there are so many different kinds of Tarot decks is that Different Tarot decks may present this energy in different pictorial form. 

Vis alle detaljer