Hopp til produktinformasjon
1 av 3

krystalldragen

The flower of life

The flower of life

Vanlig pris 498,00 kr
Vanlig pris Salgspris 498,00 kr
Salg Utsolgt
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.

The flower of life av Denise Jarvie

Wisdom of astar.

(NOR)

Pakken inkluderer: 52-korts kortstokk og 19 siders guidebok (dette er 2. utgave) Kortstørrelse: Omtrent 9,5 x 14 cm (3,8 x 5,5"). 

Om dekket 

Livets blomst inneholder frøet til alle muligheter, essensen av alt begjær. Dette kraftige kreative symbolet som gir navnet sitt til denne kortstokken og pryder baksiden av hvert kort inne i den har et uendelig guddommelig potensial. Disse kortene er en portal for å koble deg til det potensialet som er låst dypt inne i deg. Ta en reise med Astar, en klok, kjærlig energisk bevissthet hvis energi gjennomsyrer denne kortstokken med utrolig visdom og innsikt å dele for å hjelpe deg å huske din sanne skjønnhet og verdi. Her er et stjernekart over potensialet ditt. Astar har troen på din kjærlighet og sannhet, selv når du har glemt det, og strømmer den konstant til deg gjennom lyset fra vår dagsstjerne – Solen og de glitrende stjernene om natten.

Om forfatteren

Denise Jarvie er en mystisk mentor, lærer og forfatter. Hun elsker å hjelpe og lyse en vei til de mystiske indre verdener av følelse, kunnskap og skapelse. I femten år har hun vært dedikert til å veilede og helbrede gjennom lesninger, meditasjon og Reiki. Denise er grunnleggeren av The Mystical Tree i Sydney, Australia, et hellig rom for pleie og helbredelse hvorfra hun gjennomfører sine private konsultasjoner innen kort-/tarotlesing, Reiki, meditasjonsterapi, holistisk rådgivning og åndelig veiledning, i tillegg til å undervise et bredt utvalg av kurs.

Denises instruksjoner om hvordan du bruker orakelkortstokker og en rekke forskjellige kortoppslag har blitt publisert i mange kortstokker av den anerkjente kunstneren og forfatteren Toni Carmine Salerno. Denise er også forfatteren av The Secret Language of Tarot, også utgitt av Blue Angel Publishing i 2014.

Mer om Blue Angel Publishing

Blue Angel Publishing er et australsk-basert globalt publiserings- og plateselskap som produserer vakre publikasjoner, som orakel- og tarotkort, musikk- og meditasjons-CDer, kunsttrykk og andre produkter innenfor Mind-Body-Spirit-feltet. Startet som en spesialistbokhandel og kunstgalleri i 1997, var deres første publikasjon Toni Carmine Salernos Universal Love Oracle. Siden da, i 2001, utviklet de seg raskt til et globalt forlag; i tillegg til å eie en liten butikk, er de nå et uavhengig forlag og mange av deres publikasjoner er oversatt til over 15 språk. Med en samling av talentfulle og kreative kunstnere om bord, er målet å inspirere folk med gavene sine. 'Vårt hjertes ønske er å tilby mennesker håp, å tilby både verdslig og åndelig veiledning for deres liv'.

Engelsk tekst

Livets Blomst.

Dette mønsteret dukker opp overalt i verden.

Symbolet «Flower of Life» eller «Livets blomst» er et universelt symbol på ENERGI.

Symbolet Flower of Life antas å inneholde all livets geometri.

Selve livet og gjensidig avhengighet mellom alle fenomenene.

Det sies at det er et hemmelig symbol gjemt i dette symbolet, og dette er det symbolet som antas å være det mest betydningsfulle og helligste mønsteret i universet.

Vi finner det i alle religioner i gamle templer, klostre og synagoger.

Og vi finner det også i kunst og smykker.

Et universelt symbol på energi, selve livet og gjensidig avhengighet mellom alle fenomenene som representerer skapelses syklusen. 

Flower of life symbolet nedenfor har 19 sirkler med komplette "arker" og er det mest brukte i nymoderne tid.

1 og 7 sirkler med komplette "arker" ble mer brukt i eldre tid.

Dette mønsteret viser hellig geometri, de geometriske mønstrene og lovene som skaper alt i universet. 

Flower of life klistremerke livets blomst alternativ butikk nettbutikk new age kjøp norsk billig nær deg hvor

Mønstre fra syv overlappende sirkler vises i historiske gjenstander fra 800-tallet f.Kr. Det ble også mye brukt i Romerrikets tider, og vi ser det overlever i den islamske kulturtradisjonen både i islamsk kunst og i gotisk kunst.

Navnet «Livets blomst» ser vi også i New Age-publikasjoner.

(ENG)

About the Deck
The Flower of Life contains the seed of all possibilities, the essence of all desire. This powerful creative symbol which lends its name to this deck and graces the back of each card within it holds infinite divine potential. These cards are a portal to connect you with that very potential locked deep within you. Take a journey with Astar, a wise, loving energetic consciousness whose energy permeates this deck with incredible wisdom and insights to share to help you remember your true beauty and worth. Here is a star map of your potential. Astar holds the faith of your love and truth even when you have forgotten and constantly streams it to you through the light of our day star – the Sun and the sparkling stars at night.

Pack Includes: 52-Card Deck and 19 Page Guidebook (this is the 2nd Edition)

Card Size: Approximately 9.5 x 14 cm (3.8 x 5.5").

About the Author
Denise is a mystic mentor, teacher and writer. She loves to assist and light a path to the mystical inner worlds of feeling, knowing and creation. For fifteen years she has been dedicated to guide and heal through readings, meditation and Reiki. Denise is the founder of The Mystical Tree in Sydney, Australia, a sacred space for nurturing and healing from which she conducts her private consultations in card/tarot reading, Reiki, meditation therapy, holistic counselling and spiritual mentoring, as well as teaching a wide range of courses.

Denise's instructions on how to use oracle card decks and a range of different card spreads have been published in many decks by renowned artist and author Toni Carmine Salerno. Denise is also the author of The Secret Language of Tarot also published by Blue Angel Publishing in 2014.

More About Blue Angel Publishing
Blue Angel Publishing is an Australian-based global publishing and recording company that produces beautiful publications, such as oracle & tarot cards, music and meditations CD's, art prints and other products within the Mind-Body-Spirit Field. Starting as a specialist bookstore and art gallery in 1997, their first publication was Toni Carmine Salerno's Universal Love Oracle. Since then, in 2001 they quickly evolved into a global publishing company; as well as owning a small boutique, they are now an independent publishing house and many of their publications have been translated into over 15 languages. With a collection of talented and creative artists on board, their aim is to inspire people with their gifts. 'Our heart's desire is to offer people hope, to offer both worldly and spiritual guidance for their lives'.

 

Vis alle detaljer